2004-cü ildə təxminən 375 mln. il əvvəl Devon dövründə yaşamış 3 Tiktaalik skeleti Şimali Kanadanın Elsmer adasında Filodelfiya Təbiətşünaslıq Akademiyasından (Academy of Natural SciencesEdward B. Daeschler , Çikaqo Universitetindən Neil H. Shubin və Harvard Universitetindən Professor Farish A. Jenkins, Jr tərəfindən tapıldı.

Tapılmış qalıq hardasa heyvanın ön bədənindən ibarətdir. Heyvanın kəlləsi təxminən 20 sm-dir. Onun balıq və suda-quruda yaşayanlar arasında keçid olduğu qəbul olunub. Bu canlı subtropik iqlimdə dayaz və sakit sularda üzürdü və ətlə qidalanırdı.

Heyvanın ön ayaqları çiyninə bağlıdır. Ön üzgəcləri skelet forması biləkli və dirsəkli qol sümüyünə bənzəyir, lakin sərbəst barmaq sümükləri yerinə üzgəçlər var.  Qollar, dirsəklər və sinə bağlantısı hazırkı sinə quruluşu ilə oxşardır. Elm adamları heyvanın sinə quruluşunu “modern” quruluşa bənzəyişini “qolları ilə quruda rahatlıqla yeriyə bilər” sözləri ilə təsvir etiblər.

Heyvanın balıqlardan fərqli olaraq başını bədənindən asılı olmadan hərəkət etdirə bildiyi müəyyənləşdirilib. Bu canlının həmçinin primitiv ağ ciyərlərə malik olması da bilinir. Dayaz sularda yüksək su tempraturunun oksigeni aşağı endirəcəyi zaman bu ağciyərlər faydalı olurdu. Heyvanın digər özəlliyi isə kəlləsində qəlsəmələrə bənzər bir dəliyin qulaq kimi formalaşmağa başlamasıdır. Uzun çənəsi isə quruda ovlanmağı daha da asanlaşdırırdı.

Bu canlı barədə digər elmi məlumatları əldə etmək üçün aşağıdakı linklərdən istifadə edə bilər. Kimsə qəbul etmirsə, belə elmi-məqalələrin linklərini atar, görək hansı biolog bunu təkzib edir.

1.  Edward B. Daeschler, Neil H. Shubin and Farish A. Jenkins, Jr (6 April 2006). “A Devonian tetrapod-like fish and the evolution of the tetrapod body plan”Nature 440: 757–763. doi:10.1038/nature04639

2.  Jennifer A. ClackScientific AmericanGetting a Leg Up on Land Nov. 21, 2005.

3. John Noble Wilford, The New York TimesScientists Call Fish Fossil the Missing Link, Apr. 5, 2006.

4.  Spotts, Peter (April 6, 2006). “Fossil fills gap in move from sea to land”.http://www.csmonitor.com/2006/0406/p02s01-stss.html. Retrieved 2006-04-05.

5.  “Meet Your ancestor, the Fish that crawled”. New Scientist Magazine.http://www.newscientist.com/channel/life/mg19125681.500-meet-your-ancestor–the-fish-that-crawled.html;jsessionid=NDHPCECNAGNA. Retrieved 2007-02-07.

6. Peterson, Britt (April 5, 2006). “An Evolutionary Finding”.http://www.seedmagazine.com/news/2006/04/an_evolutionary_finding.php. Retrieved 2006-04-05.

7. NewsHour, Fossil Discovery, April 6, 2006.

8. Easton, John (2008-10-23), Tiktaalik’s internal anatomy explains evolutionary shift from water to land”University of Chicago Chronicle (University of ChicagoVol. 28 (Issue 3),http://chronicle.uchicago.edu/081023/tiktaalik.shtml, retrieved 2009-07-19

9. Holmes, Bob (5 April 2006). “First fossil of fish that crawled onto land discovered”.http://www.newscientist.com/article/mg19025464.600-first-fossil-of-fish-that-crawled-onto-land-discovered.html. Retrieved 2006-04-07.

10. “Fishapod” Reveals Origins of Head and Neck Structures of First Land AnimalsNewswise, Retrieved on October 15, 2008.

   

Davamı

            Elm və yeniliklər

                           kateqoriyasında

   

Din və Fəlsəfə

İnsanlar niyə dinlərə və miflərə inanır ?
13 Mar 2014 20:50

 İnsanların mif və dinlərə niyə inandığının açıqlamasını etməzdən əvvəl, mif və dinin tərifini vermək lazımdır. Mif sözü, Yunanca "mithos" sözündən gəlir və mənası "deyilən və ya duyulan söz" deməkdir. Din isə fövqəltəbii, əxlaqi və müqəddəs ünsürləri bünyəsində saxlayan, tanrının varlığını və tanrının qaydalarını bildirdiyinə inanılan təlimlərdir; bu vəziyyətdə mif, niyə var olduğumuzu, necə var olduğumuzu açıqlamağa  [ ... ]

Uydurulmuş Möcüzələr
27 Jan 2014 14:41Uydurulmuş Möcüzələr

Oxuyucuya məlumdur ki, möcüzə sözü bizim dövrümüzdədə işlənilir. Lakin bu heç də dində olduğu kimi təbii əsası və elmi izahı olmayan hadisələri ifadə etmək üçün deyil, ictimai inqilablar sayəsində, eləcə də elmin, texnikanın inkişafı sayəsində insanı heyran edən nəaliyyətləri ifadə etmək üçün işlədilir. Əsrlər boyu zülm və istismar altında inləyən ölkəmizin zəhmətkeşləri Böyük Oktyabr sosialist inqilabın qələbəsi nəticəsin [ ... ]

Məqsədəuyğunluqla bağlı arqument
22 Jan 2014 18:44Məqsədəuyğunluqla bağlı arqument
Tanrının varlığını doğrultmağa çalışanların arqumentlərindən biri də məqsədəuyğunluqla bağlıdır. Məncə, sizin hamınız bu arqumentin nə demək olduğunu bilirsiniz: dünya bizim onda yaşaya bilməyimizçün yaradılmışdır, dünya azacıqda olsa başqa sayaq qurulsaydı, biz onda yaşaya bilməzdik. Məqsədəuyğunluq arqumentinin özəti budur. Hərdənbir bu arqumentə arxalanıb çox gülünc sözlər belə işlətməkdən çəkinmirlər; örnək üçün, sn dem [ ... ]

Hurufu Mukatta.
18 Jan 2014 20:01Hurufu Mukatta.Quran surələrinin 29 dənəsi "qısaldılmış hərflər" və ya "kəsik hərflər" adıyla bilinən hurufu mukatta ilə başlar. Hər nə qədər təfsirçilər bu hərflərin Allah ilə peyğəmbəri arasında gizli bir şifrə olduğu istiqamətində görüş bəyan ətsələrdə gerçəkdə irçilərinin ifadə etdiyi kimi bu hərflər öz surələrinin adlarını göstərər. Fahreddin əl-Razi islam əvvəli Ərəblərin bu tip hərflərlə bəzi [ ... ]

Əxlaq nədir? Etika nədir?
07 Dec 2013 12:58

İndi, əvvəlcə bunu bilməkdə fayda var: Hər nə qədər bəzi standartlarla çərçivəsi təyin olunmağa çalışılsa da; əxlaq da, etika də şəxsi mövzulardır. Yəni adamdan adama, zamandan zamana və məkandan məkana dəyişmə göstərərlər. Bu səbəbdən özündə, bu tip anlayışların elm ilə birləşdirilməsi prinsip olaraq səhvdir. Nə var ki, hər nə qədər bir heyvan növü olsaq da, zəkamızı istifadə edərək ictimai nizamımızı digər heyvanlardan çox d [ ... ]

Dua.
12 Sep 2013 07:39Dua.

İslamda və digər tək tanrılı dinlərdə, Allahın sonsuz qüdrət sahibi və hər şeyi bilən və yaxşı və pis də içində olmaq üzrə bütün obyektləri və hadisələri yaradan tək və bir varlıq olduğuna inanılar. Bu inancın məntiqi nəticəsi, Allahın dünyada olub bitən hər şeyi əvvəldən ən incə detallarına qədər planlamış olmasıdır. Bu səbəbdən gələcəkdə yaşayacağımız hər şey biz bilməsək də onun məlumatı və iradəsi içindədir bu in [ ... ]

Göylərlə yerin Bir-birindən Ayrılması
20 Aug 2013 14:41

1. Möcüzə İddiası 2. İddianın Etibarsızlığı 3. Köhnə Yaradılış Əfsanələrində "Göylərlə yerin Ayrılması"
Möcüzə İddiasıHarun Yəhyaya (Adnan Oktar) aid saytlardan:
uranda göylərin yaradılışı haqqında məlumat verilən bir başqa ayə isə belədir:   Ənbiya Surəsi, 30:fir olanlar göylə yer bitişik ikən Bizim onları ayırdığımızı, hər bir canlını sudan yaratdığımızı bilmirlərmi?! Yenə də iman g [ ... ]

Altı gündə yaradılış
18 Aug 2013 07:50

  . Möcüzə İddiası/>Möcüzə axtarıcıları Qurandakı "altı gündə yaradılış" ifadəsinin bir möcüzə olduğunu qarşıya qoyarlar:
ktar)a aid saytlardan: Ə'raf Surəsi, 54/strong> Həqiqətən, Rəbbiniz göyləri və yeri altı gündə xəlq edən, sonra ərşi (və onun əhatə etdiyi hər şeyi) yaradıb hökmü altına alan, (bir-birini) sürətlə təqib edən gündüzü gecə ilə (gecəni də gündüzlə) örtüb bürüyən, günəşi, ayı və ulduzları [ ... ]

   

Davamı

          Din və Fəlsəfə

                      kateqoriyasında

   

Məqalələr

Vicdan(sızlığ)ın fenomenologiyasının suallarını qurarkən
28 Mar 2014 17:06

Ağalar Məmmədov   Azərbaycan dilində bir neçə “vicdan”lı ifadə var: vicdanlı olmaq, vicdansız olmaq, vicdan əzabı, vicdan hissi, vicdanı təmiz olmaq, vicdanı ləkəli olmaq, vicdan ləkəsi, vicdanın səsi (susması), vicdan məhkəməsi, vicdan oyatmaq, vicdanına tapşırmaq, əlini vicdanına (vicdanının üstünə) qoymaq, vicdanı yol verməmək, və nəhayət, son illərdə dilimizə keçən vicdan azadlığı və vicdan məhbusluğu. Almandilli sferada, yuxarıda [ ... ]

Elm haqqında danışmadan öncə düşünün!
09 Mar 2014 16:56Elm haqqında danışmadan öncə düşünün!

Bu mini-məqalədə oxuyacaqlarınız, tarix içərisində əhəmiyyətli şəxslərin elmin o günkü mövqesini və gələcəyiylə əlaqədar bəzi sözlərini ehtiva etməkdədir. Bu sözləri diqqətlə oxumanızı tövsiyə edərik. Günümüzdəki məşhur simaların ağızlarından çıxanların nə qədər bənzər olduğunu görməyə çaşacaqsınız. Beləcə, televiziyalarda saatlarla özünü göstərib, elmdən danışan (!) kəslərin ayaqları üzərində necə "dayandığını" [ ... ]

AZƏRBAYCAN MƏNZƏRƏLƏRİ
25 Feb 2014 15:12

Şəlalə Göytürk (Nia Qara)HADI RƏCƏBLİ ARQUMENTASİYASI Yadınızdadırsa, bir neçə ay öncə, UNİSEF Azərbaycanda 2013-cü ildə 5000 azyaşlı qızın nikaha daxil olması ilə bağlı statistikanın nəticələrini açıqladı.
səriyyəti (15-17 yaş) iki və ya üç uşaq anası kimi qeydə alınmışdı. Təşkilat yaranmış vəziyyətdən narahatlığını bildirərək, Azərbaycan hökumətinə müvafiq tədbirlər görmək barədə  [ ... ]

Piramidalar barədə şübhəçilərin elmdən kənar iddialarına qarşı elmi gerçəklər.
16 Feb 2014 19:17

  Misiri düşündüyünüz də ağılınıza piramidalar gəlir. Əsrlər boyunca bu təsir edici objeler insanların marağını çəkmişdir; Qədim Yunanlılar və Romalılar üçün də ziyarət edilən bir yer idi. Bu gün insanları çaşdırmasının səbəbi böyük olmaları və həssas bir şəkildə tikilmiş olmalarıdır. Bəzi insanlar da Qədim Misirlilərin bunları tək başlarına inşa edə bilməyəcəyinə və Atlandidalılar ya da Yadplanetlilər tərəfindən kömək al [ ... ]

Elmə Alət Edilən Axmaqlıqlar və Yalanlar
15 Feb 2014 19:25

Səhifəmizə fasilələrlə ya oxucularımızın başını qarışdıran fotoşəkillər və videolar ya da ağılları sıra Təkamülü çürüdə biləcək insanların Təkamülə qarşı təqdim etdikləri arqumentlər olaraq paylaşılan məlumatlar gəlməkdədir. Bunların başlıcaları arasında da "Haydı bunu Təkamül ilə açıqlayın!" şəklində gəlməkdə olan qəribə görünüşlü, tam olaraq nə olduğu bilinə bilməyən, böyük nisbətdə xəyal aləmindən atılmış y [ ... ]

HOMOSEKSUALLAR: CƏHƏNNƏM MƏLƏKLƏRİ
15 Feb 2014 17:39

Şəlalə Göytürk (Nia Qara)rong>  ANTİK DÖVRDƏ HOMOSEKSUALİZM Tarixin heç bir dönəmində birmənalı qarşılanmayan, hər zaman mübahisə və qalmaqallar predmeti olan homoseksualizmin yaşı insanlığın tarixi qədər qədimdir. Homoseksual münasibətləri əks etdirən ən ibtidai təsvirlər Misir, Şumer və Het sivilizasiyalarına aid edilir. Hələ ən əski zamanlardan Mesopotamiya və Hindistan məbələrində müqəddəs hesab edilən qadın və homoseksual fahişəl [ ... ]

Ən məşhur elmdən kənar əfsanələr
04 Feb 2014 19:44Ən məşhur elmdən kənar əfsanələr

      Hər bir əlavə mənfi təsirli dərmanlar kimi inkişaf etmiş elm də kütləvi informasiya vasitələri ilə aktiv şəkildə yayılan bir çox inanc və elmdən kənar əfsanələri doğurmuşdur. Bunlar arasında ən məşhurlarını ifşa etməyə çalışacağıq.
lır
Fantastik Hollivud filmləri bu əfsanənin yaranması və yayılmasına böyük töhfə veriblər. Həqiqətən də, hansı rejissor ulduzlar arasında  [ ... ]

   

Davamı

          Məqalələr

                        kateqoriyasında

   
© 2013 Sekulyarizm Azərbaycan
Saytdakı məlumatlardan istifadə etdikdə sayta aktiv keçid qoyulması mütləqdir.